Images-loading
Images
МАГИСТРЫН ТҮВШНИЙ

Зайн сургалт

Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль
Е-Нээлттэй Институт
Дэлгэрэнгүй
Images

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ


“e-Learning that the "e" should refer to "everything, everyone, engaging, easy”

- Eric Parks