M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнууд Улиралын шалгалтыг 2018 оны 12-р сарын 20-ны Пүрэв гаригт 12:00-14:00 цагийн хооронд өгнө үү.

Шалгалтыг:

www.must.edu.mn сайтын чухал холбоос дээрх "Онлайн тест" гэсэн холбоос дээр дарж өгнө. / www.testcenter.edu.mn энэ хаягаар шууд холбогдож болно./


Хэрэглэгчийн код дээр оюутны кодоо бичиж өгнө. Нууц үг хэсэг дээр өөрийн оюутны вебд ороход ашигладаг нууц үгээ бичиж орно.

“Нэвтрэх” дараа нь идэвхитэй шалгалт хэсэг дээрээс "Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох" гэсэн хэсэг рүү орж шалгалтыг өгнө.

Багш Ж.Арслан