S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Д.Ариун-Эрдэнэ багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийн улирлын шалгалтыг 2016.05.26-ны 17:00-19:00 цагийн хооронд өгнө үү. Сорилыг: www.testcenter.edu.mn хаягаар орж өгнө.“Оюутны булан” хэсэг дээр өөрийн оюутны кодыг том үсгээр бичнэ. Жишээлбэл: U.VT14E001
“Нууц үг” гэсэн хэсэг дээр өөрийн оюутны вэбэд ороход ашигладаг нууц үгээ бичнэ.Онлайн шалгалтын хэсэгт "Инженерийн загварчлалын програм" гэсэн хичээлийн нэр дээр дарж сорилоо өгнө.