S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийн улирлын шалгалтыг 2016.05.24-ний 17:00-19:00 цагийн хооронд өгнө үү. Сорилыг: www.testcenter.edu.mn хаягаар орж өгнө.“Оюутны булан” хэсэг дээр өөрийн оюутны кодыг том үсгээр бичнэ. Жишээлбэл: U.VT14E001
“Нууц үг” гэсэн хэсэг дээр өөрийн оюутны вэбэд ороход ашигладаг нууц үгээ бичнэ.Онлайн шалгалтын хэсэгт "Инженерийн загварчлалын програм" гэсэн хичээлийн нэр дээр дарж сорилоо өгнө.