Е-Нээлттэй Институтын бүх багш нарт

2016 оны 11-р сарын 10-ны өглөө 7:40-9:00 цагийн хооронд Е-405 өрөөнд "Сургалтын хөтөлбөрийн өөрийн үнэлгээ хийх" сэдвээр семинар хийж, зөвлөгөө өгнө. Бүх профессор, багш нар хүрэлцэн ирж, оролцоно уу.

Е-Нээлттэй Институтын захиргаа