M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

M.AU715  Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнууд Улиралын ТЕСТ-1-ийн шалгалтыг 2017 оны 03-р сарын 23-ны Пүрэв гаригт 12:00-13:00 цагийн хооронд өгнө үү.

Шалгалтыг:

www.must.edu.mn сайтын чухал холбоос дээрх "Онлайн тест" гэсэн холбоос дээр дарж өгнө. / www.testcenter.edu.mn энэ хаягаар шууд холбогдож болно./
Хэрэглэгчийн код дээр оюутны кодоо бичиж өгнө.
Нууц үг хэсэг дээр өөрийн оюутны вебд ороход ашигладаг нууц үгээ бичиж орно.

“Нэвтрэх” дараа нь идэвхитэй шалгалт хэсэг дээрээс " Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох " гэсэн хэсэг рүү орж шалгалтыг өгнө.

Багш Ж.Арслан