S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийн явцын сорил 2-ийг  2017.05.01-ний өдрийн 10:00-19:00 цагийн хооронд өгнө үү. Сорилыг: www.testcenter.edu.mn хаягаар орж өгнө.“Оюутны булан” хэсэг дээр өөрийн оюутны кодыг том үсгээр бичнэ. Жишээлбэл: U.VT14E001

“Нууц үг” гэсэн хэсэг дээр өөрийн оюутны вэбэд ороход ашигладаг нууц үгээ бичнэ.Онлайн шалгалтын хэсэгт "Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1" гэсэн хичээлийн нэр дээр дарж сорилоо өгнө.
 
Шалгалтыг нөхөж авах боломжгүй тул ажлаа зохицуулж хугацаандаа шалгалтаа өгөхийг хүсье