S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийн явцын сорил 1-ийг  2017.10.18-ны өдрийн 10:00-19:00 цагийн хооронд өгнө үү. Сорилыг: www.testcenter.edu.mn хаягаар орж өгнө.“Оюутны булан” хэсэг дээр өөрийн оюутны кодыг том үсгээр бичнэ. Жишээлбэл: U.VT14E001
“Нууц үг” гэсэн хэсэг дээр өөрийн оюутны вэбэд ороход ашигладаг нууц үгээ бичнэ.Онлайн шалгалтын хэсэгт "Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1" гэсэн хичээлийн нэр дээр дарж сорилоо өгнө.