S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Н.Батсүх багш дээр үзэж байгаа оюутнууд Сорил 2-ийг 2017 оны 11-р сарын 23-ны Пүрэв гаригт 10:00-19:00 цагийн хооронд өгнө үү.

Шалгалтыг:

www.must.edu.mn сайтын чухал холбоос дээрх "Онлайн тест" гэсэн холбоос дээр дарж өгнө. / www.testcenter.edu.mn энэ хаягаар шууд холбогдож болно./
Хэрэглэгчийн код дээр оюутны кодоо бичиж өгнө.
Нууц үг хэсэг дээр өөрийн оюутны вебд ороход ашигладаг нууц үгээ бичиж орно.
“Нэвтрэх” дараа нь идэвхитэй шалгалт хэсэг дээрээс "Судалгаа шинжилгээний арга зүй I" гэсэн хэсэг рүү орж шалгалтыг өгнө.

Багш Н.Батсүх