5/20/2016

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/20/2016

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Д.Ариун-Эрдэнэ багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/20/2016

M.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/17/2016

M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


5/9/2016 1

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/9/2016 1

M.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/5/2016 2

D.PM717, D.PM718 хичээлийг судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/2/2016 1

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/11/2016

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/6/2016 1

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/27/2016

M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/27/2016

M.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд


3/24/2016

S.EL701 Англи хэл IV хичээлийг Ц.Энхбаатар багш дээр судалж буй оюутнуудын анхааралд


3/24/2016

D.PM717, D.PM718 хичээлийг судалж буй оюутнуудын анхааралд


3/24/2016

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД