12/16/2011

E.MT702 E.MT707, S.MT715 Хичээлүүлийг Да.Нямсүрэн багш дээр судлаж байгаа U kодтой оюутнуудын анхааралд! N


12/15/2011

S.EL701 үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


12/9/2011

S.CS701 хичээлийн Шалгалтын хуваарь


12/1/2011

Зайн хичээлээр S.CS701 үзэж буй оюутнуудын анхааралд


11/30/2011

Зайн хичээлээр A.SC759 - Орон зайн төмөр бетон бүтээц үзэж буй U кодтой оюутнуудын анхааралд


11/30/2011

2011 оны 12-р сарын 01-ний дотор е-Хичээл хүлээлгэн өгөх багш нарын анхааралд!


11/29/2011

Англи хэл IV (S.EL701) хичээлийг Т.Цэнд-Аюуш багш удирдлага дор үзэж байгаа Е-Нээлттэй сургуулийн оюутнуудад


11/18/2011

Онлайн хэлэлцүүлэгт урьж байна - CS701


11/15/2011

Англи хэл IV (S.EL701) хичээлийг Т.Цэнд-Аюуш багш удирдлага дор үзэж байгаа Е-Нээлттэй сургуулийн оюутнуудад


11/4/2011

Е-Нээлттэй сургуулийн E.MT702, E.MT707, E.MT715-ийг зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


11/3/2011

Е-Нээлттэй сургуульд 2011-2012 оны намар элсэн орсон оюутнуудын анхааралд


10/24/2011

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


10/20/2011

F.CT 203 хичээлийг зайнаас үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


9/26/2011

F.CT 203 Органик хими I хичээлийг зайн сургалтаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


9/26/2011

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр судалж байгаа оюутнуудын анхааралд