3/24/2016

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/24/2016

A.SC759 Орон зайн төмөрбетон бүтээц, A.SC760 Хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээц хичээлийг сонгон суралцаж буй оюутнуудын анхааралд


12/25/2015

ШУТИС дээр Багшийн хөгжлийн төв байгуулагдсан холбоотой анхдугаар хуралдаан боллоо


12/22/2015

M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


12/18/2015

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


12/7/2015

D.PM717 D.PM718 ХИЧЭЭЛИЙГ ЗАЙГААР СУДАЛЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


11/30/2015

“Нийтийн, насан туршийн, нээлттэй боловсрол”/MOOC/ төсөл шалгаруулах хөтөлбөр 2015


11/30/2015

M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


11/24/2015

D.PM717 D.PM718 ХИЧЭЭЛИЙГ ЗАЙГААР СУДАЛЖ БУЙ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


11/24/2015

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


11/2/2015

2015-2016 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


10/30/2015

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Б.Ууганбаяр багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


10/21/2015

S.EL701 Англи хэл 4 хичээлийг Ц.Энхбаатар багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


10/20/2015

M.AU715. Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


9/8/2015 9

Software Development for Distance Learning