8/25/2015

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨРИЙН ЗЭЭЛД ХАМРАГДАХ ХҮСЭЛТЭЙ МАГИСТР, ДОКТОР ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


8/23/2015

Зайн магистрантуудын анхааралд


8/1/2015 3

Зайн элсэлт


5/26/2015

S.MT715 хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/25/2015

S.EL701 Англи хэл 4 хичээлийг Ц.Байгальмаа, Ц.Энхбаатар, Ж.Ганцэцэг, Т.Цэнд-Аюуш багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/25/2015

S.PS701. Судалгаа шинжилгээний арга зүй 1 хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/25/2015

M.PP712 Эрчим хүчний материал судлал хичээлийг Б.Оюунсувд багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/25/2015

U кодтой оюутнуудын анхааралд


5/22/2015

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


5/22/2015

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


5/21/2015

S.RL701 Орос хэл IV хичээлийг А.Бумбар багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/11/2015

D.PM717 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


5/11/2015

D.PM213, D.PM323 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж байгаа U кодтой оюутнуудын анхааралд


5/11/2015

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/6/2015 9

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД