4/30/2015

М.Оюунцэцэг багшийн S.PS702 хичээлийг судалж буй оюутнуудын анхааралд N


4/29/2015

Ц.Энхбаатар багш дээр S.EL701 Англи хэл IV хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


4/27/2015

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


4/20/2015

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


4/9/2015 1

D.PM718 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


4/2/2015 8

S.SS701 Техникийн философи зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


4/1/2015 1

D.PM213, D.PM323 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж байгаа U кодтой оюутнуудын анхааралд


3/31/2015

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Д.Ариун-Эрдэнэ багш дээр үзэж байгаа U кодтой оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

A.SC760 Хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээц хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Б.Ууганбаяр багш дээр үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

D.PM717 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/30/2015

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.SS702 ХИЧЭЭЛИЙГ ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/27/2015

B.JS702 Япон хэлний онол хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/26/2015

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд