4/2/2015 8

S.SS701 Техникийн философи зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


4/1/2015 1

D.PM213, D.PM323 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж байгаа U кодтой оюутнуудын анхааралд


3/31/2015

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Д.Ариун-Эрдэнэ багш дээр үзэж байгаа U кодтой оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

A.SC760 Хүчитгэсэн төмөрбетон бүтээц хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг Б.Ууганбаяр багш дээр үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

D.PM717 хичээлийг А.Болормаа багш дээр зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/30/2015

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.PS701. ХИЧЭЭЛИЙГ Н.БАТСҮХ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/30/2015

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРАЛД S.SS702 ХИЧЭЭЛИЙГ ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


3/27/2015

B.JS702 Япон хэлний онол хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/26/2015

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


3/26/2015

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/24/2015

S.CS701 хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/24/2015

A.SC759 хичээлийг зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/19/2015

S.EL701 кодтой Англи хэл IV хичээлийг Ц.Байгальмаа Ц.Энхбаатар Ж.Ганцэцэг Т.Цэнд-Аюуш багш нар дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


2/18/2015

2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд ЗАЙН ХИЧЭЭЛ сонгон суралцаж байгаа оюутнуудын анхааралд