3/26/2015

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/24/2015

S.CS701 хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


3/24/2015

A.SC759 хичээлийг зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/19/2015

S.EL701 кодтой Англи хэл IV хичээлийг Ц.Байгальмаа Ц.Энхбаатар Ж.Ганцэцэг Т.Цэнд-Аюуш багш нар дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


2/18/2015

2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд ЗАЙН ХИЧЭЭЛ сонгон суралцаж байгаа оюутнуудын анхааралд


2/12/2015

Т.Уранчимэг багш дээр S.CS701 Инженерийн загварчлалын програм хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


2/2/2015 2

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр сонгож байгаа магистр оюутнуудын анхааралд


12/25/2014

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


12/24/2014

Ц.Энхбаатар, О.Индра, Ц.Байгалмаа, С.Уранбилэг багш дээр S.EL701 English IV хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


12/18/2014

2014/15 оны намрын улирлын U кодтой оюутнуудын шалгалтын хуваарь


12/18/2014

S.SS701 ТЕХНИКИЙН ФИЛОСОФИ ХИЧЭЭЛИЙГ А.ЭНХБААТАР БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


12/15/2014

А.Бумбар багш дээр S.RL701 Орос хэл IV хичээлийг судалж буй оюутнуудын анхааралд


12/11/2014

S.SS701 ТЕХНИКИЙН ФИЛОСОФИ ХИЧЭЭЛИЙГ А.ЭНХБААТАР, Д.ГАНБОЛД БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


12/11/2014

А.Болормаа багш дээр D.PM717, D.PM213 хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


12/11/2014

S.MT718 ХИЧЭЭЛИЙГ Б.УУГАНБАЯР БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД