12/10/2014

"WEBINAR"-ААР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТ


12/5/2014

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр үзэж буй оюутнуудын анхааралд


12/3/2014

Ц.ЭНХБААТАР багш дээр S.EL701 English IV хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


12/2/2014

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


12/2/2014

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Б.УУГАНБАЯР, Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


12/2/2014

S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Г.Мөнхсайхан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


12/2/2014

S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


11/20/2014

Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт өгөх магистрантуудын анхааралд


11/19/2014

S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


11/19/2014

Ц.Энхбаатар багш дээр S.EL701 English IV хичээлийг зайгаар судалж буй оюутнуудын анхааралд


11/17/2014

S.EL701 хичээлийг зайгаар үзэж буй оюутнуудын анхааралд


11/7/2014

M.AU715 Шугамын гэмтэлийн байрлал тодорхойлох хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


10/30/2014

2014-2015 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН НАМРЫН УЛИРАЛД S.SS701 ТЕХНИКИЙН ФИЛОСОФИ ХИЧЭЭЛИЙГ А.ЭНХБААТАР, Д.ГАНБОЛД БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


10/27/2014

S.CS701 хичээлийг Т.Уранчимэг багш дээр үзэж буй оюутнуудын анхааралд


10/23/2014

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Б.УУГАНБАЯР, Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД N