10/21/2014

S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Г.Мөнхсайхан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


10/21/2014

S.PS701 Судалгаа шинжилгээний арга зүй I хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


10/20/2014

Англи хэлний зайн сургалт


10/17/2014

Microsoft IT Academy-ийн “POWER POINT 2010”-ийн багц сургалтыг зохион байгуулна.


10/8/2014

2014-2015 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд ЗАЙН ХИЧЭЭЛ сонгон суралцаж байгаа оюутнуудын анхааралд


10/2/2014

AutoCAD программын сургалтанд элсэлт авч байна.


5/28/2014

M.AU715 ХИЧЭЭЛИЙГ Ж.АРСЛАН БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/27/2014

S.PS701 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


5/27/2014

S.EL701 ХИЧЭЭЛИЙГ Р.НАРАНЦЭЦЭГ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/26/2014

S.EL701 ХИЧЭЭЛИЙГ Ц.БАЙГАЛМАА, С.БУЛГАН БАГШ НАР ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/26/2014

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД N


5/24/2014

2013-2014 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын шалгалтын хуваарь N


5/23/2014

S.SS701-ТЕХНИКИЙН ФИЛОСОФИ ХИЧЭЭЛИЙГ А.ЭНХБААТАР БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/15/2014

S.SS701-ТЕХНИКИЙН ФИЛОСОФИ ХИЧЭЭЛИЙГ А.ЭНХБААТАР БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/13/2014

S.PS701 хичээлийг Н.Батсүх багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд