5/7/2014 1

S.EL701 ХИЧЭЭЛИЙГ Ц.ЭНХБААТАР БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


5/6/2014 4

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД N


5/5/2014 1

Магиструудын анхааралд


5/2/2014 1

МАГИСТРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/23/2014

AutoCad программын анхан болон дунд шатны сургалт явагдана


4/22/2014

Welcome to JOINT ONLINE CLASS with Japanese students and SUMMER SCHOOL at the University of Tokushima, Japan


4/18/2014

Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт авах өрөөний хуваарь


4/11/2014

МАГИСТРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/11/2014

ШУТИС-ИЙН 2013-2014 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ХАВРЫН УЛИРЛЫН МАГИСТРАНТЫН ГАДААД ХЭЛНИЙ НЭГДСЭН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ N


4/7/2014 6

МАГИСТРАНТ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/4/2014 3

ENGLISH PROFICIENCY EXAM for MASTER students at MUST


4/4/2014 1

S.CS701 ХИЧЭЭЛИЙГ Д.АРИУН-ЭРДЭНЭ БАГШ ДЭЭР ЗАЙГААР ҮЗЭЖ БАЙГАА ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД


4/2/2014 2

M.AU715 хичээлийг Ж.Арслан багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


4/2/2014 1

S.EL701 Англи хэл IV хичээлийг Ц.Энхбаатар, Р.Наранцэцэг багш нар дээр үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд


3/28/2014

S.SS701 хичээлийг А.Энхбаатар багш дээр зайгаар үзэж байгаа оюутнуудын анхааралд